Kontakt

Mobil: +421 907 384 684

E-Mail: Marian.Knezekgmail.com

Web: http://www.knezek.sk/

 

 

Faktúračné údaje:

Ing. Marián Knězek
Kozmonautická 13, 821 02 Bratislava
telefónny kontakt: + 421 907 384 684 IČO: 46 590 471 DIČ: 10 333 28 395
Osvedčenie vydal: Obvodný úrad Bratislava I, Odbor živnostenského podnikania (110-213499)

Názov a adresa orgánu dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02-58-272-172-3, 02-58-272 104

 

 
Design downloaded from free website templates.