Individuálne školenia

V oblasti poskytovania individuálnych školení pôsobím viac ako 10 rokov. Za tie roky som vyvinul osvedčenú metódu ako za krátky čas nadobudnúť množstvo know-how poznatkov a doporučení z praxe. Všetky individuálne školenia robím pod garanciou vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti. Je to garancia vašich vedomostí. Vychádzajúc z mojej profesionálnej pedagogickej a výskumníckej praxe ponúkam individuálne školenia v nasledovných oblastiach.

Vývoj softvéru. Od jazyka UML, po objektovo orientovanú anylýzu a návrh pri tvorbe väčších informačných a softvérových systémov. Praktické skúsenosti s tvorbou a realizáciou.

Správa sietí. Sieťové technológie v TCP/IP. Smerovanie a RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS, BGP. Prepínanie a VLAN, VTP, Trunking IEEE 802.1Q, MLS. Bezdrôtové siete WLAN, WPA, WPA2, IEEE 802.1x. Kvalita služieb QoS. WAN technológie. Bezpečnosť a manažment sietí. Aké sú aktuálne Cisco školenia?

Prostedie UNIX/Linux. Inštalácia a administrácia systému Linux (RedHat, CentOs, Fedora, Debian) a UNIXu (Solaris). Plnenie základných úloh ako WEB server (Apache), Súborový server (FTP, WinSCP), Mail server (Postfix), Samba server, zabezpečenie cez iptables, SSH. Monitorovanie a pokročilé zabezpečovanie systému. Skriptovanie v bashi/korn shelli.

Programovanie. Základy programovania a algoritimizácie, úvod do programovania, jazyk C a objektovo orientované programovanie a jazyk C++. Objektovo orientované programovanie v Jave. Pokročilé rysy OOP. Jazyk Pascal a Deplhi. Programovanie webových stránok na platforme PHP a HTML s podporou MySQL, alebo programovanie webových stránok na platforme PERL a HTML s podporou MySQL. Implementácia elektronických obchodov. Objektovo orientované programovanie v PHP.

Databázy. Jazyk SQL, a Transact SQL. Návrh relačných databáz. Nasadenie a správa databázových systémov. Rady z praxe. Databázové systémy MySQL a MsSQL.

Máte záujem o nejakú tému? Kontaktujte ma, zistíme, čo už z toho viete a dohodneme sa na cene. Keď vás bude viac, dotanete veľkú skupinovú zľavu.

 
Design downloaded from free website templates.